Omgevingswet vertraagd en Wet kwaliteitsborging weer uitgesteld

28-05-2021

De invoering van de Omgevingswet wordt met (tenminste) een half jaar uitgesteld, tot 1 juli 2022. Dat werd deze week bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een snellere invoering van de Omgevingswet, bedoeld voor minder complexe regelgeving door het verenigen van 26 wetten in 1 en het verlagen van het aantal ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur, is volgens het ministerie onverantwoord.

De belangrijkste reden voor het uitstel is dat het onderliggende ict-systeem nog onvoldoende op orde is en de mensen die ermee moeten werken er nog niet klaar voor zijn.

Ook uitstel voor Wkb
Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nauw is verweven met de Omgevingswet zal ook de Wkb later ingaan. De inhoud ervan blijft ongewijzigd en dat geeft ons de mogelijkheid om ons verder te blijven ontwikkelen, nog meer kennis te vergaren en meer ervaring op te doen door het blijven uitvoeren van pilotprojecten.