Wie zijn wij

Waarom Building Design Architectuur?

Wij zijn thuis in elke architectuurstijl, van klassiek tot modern en in iedere moeilijkheidsgraad, van kleine verbouwingen tot nieuwbouwprojecten van formaat. Ons klantenbestand bestaat uit o.a. particulieren, aannemers, ontwikkelaars, woningstichtingen en gemeenten door heel Nederland.

Onze doelstelling is om uw bouwdromen en -wensen te vertalen in een goed ontwerp dat past binnen de geldende voorschriften en natuurlijk binnen het beschikbare budget. Met enthousiasme wordt samengewerkt en gestreefd naar een eindproduct waarbij iedereen trots is.

Wij onderscheiden ons van andere architectenbureaus door onze persoonlijke benadering, laagdrempeligheid, diversiteit in architectuurstijlen en een betaalbaar architectenhonorarium. Tevens bieden wij alle expertises onder één dak, zo hebben we een eigen interieurafdeling. En zijn we samen met een aantal andere bedrijven gevestigd in Het Spanjaard, waardoor alle bouwexpertise binnen handbereik is.

Organisatietype / juridische structuur

Building Design Architectuur is in 1999 opgericht door Dinant Oude Lenferink. Het eenmansbedrijf groeide uit tot een professionele organisatie met (interieur-)architecten, modelleurs, projectleiders en ondersteunend personeel.

Visie en Missie

Ideologie

Je bouwt voor het leven. Iedereen streeft daarin zijn eigen idealen na, of het een klein huis, riante villa of utiliteitsbouw is. De tijd en ruimte die je besteedt en de beslissingen die je in dat proces neemt om de mogelijkheden goed te benutten hebben daar veel invloed op. Je moet kennis van zaken en de nodige ervaring hebben zodat je goed weet wat wel en niet kan. Bouwen gaat over het realiseren van dromen. Wij geloven dat iedereen zijn eigen droom moet kunnen realiseren als het om bouwen gaat.

Visie

We zien dat de kansen en mogelijkheden niet altijd benut worden bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Mensen zijn zich hier niet altijd van bewust. Soms moet je, om het maximale te bereiken voor je belangen vechten, niet opgeven en je tanden laten zien. Als je dan op ondersteuning kunt rekenen van een partij die je vertelt hoe het in elkaar zit en een helder beeld geeft van de situatie kun je het project realiseren.

Waarden

We maken verwachtingen concreet en zetten door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen.

Unieke kracht

Wij halen het maximale uit bouwprojecten omdat we vasthoudend zijn en de kracht van verschillende disciplines gebruiken.

Missie

Wij zetten bouwdromen en -wensen om in een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn.

Belofte

Architectuur die staat voor klant en omgeving


Het bureau

Directie & Management

Dinant Oude Lenferink is de oprichter van Building Design Architectuur en is nog steeds intensief betrokken in het ontwerpproces. Samen met de bedrijfsleider worden de volgende afdelingen van Building Design Architectuur aangestuurd.

Ontwerpteam

Het ontwerpteam bestaat uit enkele gediplomeerde architecten en een ontwerper.

Tekenkamer

Op de tekenkamer werken onze bouwkundig tekenaars en de projectleiders die de ontwerpen verder uitwerken. We hebben op deze afdeling medewerkers in dienst die expertise leveren op het gebied van brand en bouwbesluit, maar ook iemand met een specialisatie in energie. Tevens zijn een aantal bouwkundig tekenaars ook inzetbaar voor Ad Fontem Ruimte Advies als plankaarttekenaar.

Tot slot heeft Building Design plaats voor zowel MBO als HBO stagiaires op de tekenkamer.

Bestekschrijvers

Building Design Architectuur heeft twee medewerkers die zich bezighouden met het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen. De bestekschrijvers voeren tevens de bouwbegeleiding uit.

Interieur

Om de klant een totaalconcept van exterieur en interieur aan te kunnen bieden, is het team van Building Design Architectuur voorzien van een zelfstandige afdeling interieur. Op deze afdeling werken diverse interieurarchitecten en er is ruimte voor een stagiair(e). Momenteel ontwerpen wij voor particulieren, het bedrijfsleven, horeca en zorginstellingen in heel Nederland.

Ondersteunend personeel

Om de bedrijfsprocessen in goede banen te leiden, is ons ondersteunend personeel actief op het gebied van o.a. secretariaat, (financiële) administratie en marketing & communicatie.

Ons pand

Sinds november 2018 is Building Design Architectuur gehuisvest in kenniscentrum Het Spanjaard te Borne. Naast Building Design, vinden ook partners Ad Fontem, Bouwbureau Twente en KROON Vastgoed hier kun thuisbasis. Door als partners samen gevestigd te zijn onder één dak is Het Spanjaard de plek voor elke bouw gerelateerde vraag.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek met een medewerker van één van onze bedrijven?

Neem dan contact met ons op!

Ad Fontem Ruimtelijk Advies

Building Design Architectuur heeft in 2005 samen met Marcel Hesselink Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV (inmiddels Ad Fontem Ruimtelijk Advies) opgericht, vanwege het grote aantal vragen met betrekking tot het verstrekken van juridisch advies aan particulieren, bedrijven en overheid op het gebied van de ruimtelijke ordening (bouwen en wonen) in heel Nederland. Ad Fontem is gezien zijn jarenlange praktijkervaring specialist te noemen in het adviseren over juridische vraagstukken op dit beleidsterrein.
Zie www.ad-fontem.nl voor een overzicht van de aangeboden diensten.

Deze diensten kunnen u op een deskundige manier worden aangeboden doordat Ad Fontem, naast kennis te hebben van de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht, op de hoogte van en vertrouwt is met de meest actuele en bijzondere regelingen op bouw- en ruimtelijke ordeningsgebied in Nederland. Zoals partiële herzieningen, de Rood-voor-rood of Ruimte-voor-ruimte regeling, het reconstructiebeleid, de diverse landhuis- en landgoedregelingen, het Besluit Luchtkwaliteit, de Wet geluidhinder, het Besluit Externe veiligheid, de Flora- en faunawet, de Wet milieubeheer, het Verdrag van Malta, het Bouwbesluit, het Besluit Ruimtelijke Ordening, het Besluit vergunningvrije bouwwerken, etc.