Onze werkwijze

Onze werkwijze

Het traject

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we u diverse ontwerpen laten zien, adviseren en de daarbij behorende kostenindicaties afgeven. Nadat u heeft besloten ons de opdracht te gunnen, wordt de combinatie van uw wensen, uw budget en de regelgeving vertaald in een schetsontwerp.

Na de puntjes op de i verwerkt te hebben volgt een toets van de gemeente op het Bestemmingsplan en wordt het ontwerp voorgelegd aan de welstand. Wij werken op deze manier om te voorkomen dat eventuele opmerkingen in een later stadium extra kosten met zich meebrengt, doordat alle tekeningen en berekeningen dan aangepast moeten worden. Dit scheelt tijd, geld en frustratie.

Na goedkeuring van bovenstaande zal uw ontwerp zowel esthetisch als technisch verder worden uitgewerkt. Aangevuld met de benodigde rapporten kan uw Omgevingsvergunning nu worden ingediend.

Nadat de aanvraag is ingediend kunt u, eventueel samen met ons, op zoek gaan naar een aannemer. Om te voorkomen dat u bij de verschillende prijsaanbiedingen appels met peren vergelijkt kunt u een technische beschrijving op laten stellen. Hierin staat welke materialen op welke plaats, onder welke garanties en omstandigheden moeten worden aangebracht. Dit geeft u zekerheid dat wat u in gedachten heeft ook werkelijk zal worden gerealiseerd.

De prijsbepaling kan tot stand komen door een aannemer een vrijblijvende prijsopgave te laten maken of door een onderhandse aanbesteding te organiseren. Ook hier is de keuze aan u. De aanbiedingen kunnen door ons gecontroleerd worden, zodat verrassingen tijdens de bouw zoveel mogelijk worden voorkomen.

Tijdens de bouw zullen diverse onderdelen en partijen op elkaar moeten worden afgestemd. Bouwbegeleiding biedt u hierbij een helpende hand. Wij zullen in overleg met u zorgdragen voor o.a. budgetbewaking, materiaalkeuze, planning en de oplevering. Wij zullen dan in samenwerking met u de bouw begeleiden tot een eindproduct zoals u die in gedachten had.

Bekijk hier ons 10 stappenplan.


Werkwijze en werkgebied

Building Design Architectuur werkt voor de meeste projecten met de werkgroep: projectleider, architect, tekenaar en bestekschrijver. Bij eenvoudige projecten wordt dit veelal teruggebracht tot projectleider en tekenaar, waar bij complexe / grote projecten vaak nog een extra tekenaar en/of een interieurarchitect aan de werkgroep wordt toegevoegd. Op deze wijze heeft u als klant altijd één aanspreekpunt en kunnen wij anticiperen op ad hoc projecten. Ook kunnen we op deze manier projecten van verbouw tot aan grote utiliteitsbouw projecten aan blijven nemen.

Wij werken met de CAD programma's Allplan, Autocad en Revit. Zodoende kunnen wij het werk goed uitwisselen en kunnen wij BIM aanbieden.

De groei van Building Design Architectuur heeft ook de nodige flexibiliteit met zich meegebracht. Afhankelijk van de opdracht, kunnen tekeningen binnen enkele dagen worden aangeleverd. Voor vergunningsaanvragen en inmeetwerkzaamheden hebben wij uiteraard meer tijd nodig, maar is het geen probleem deze tijd tot een minimum te beperken. Dit kan gegarandeerd worden voor ons gehele werkgebied.

Hiernaast is de werkmentaliteit onder het personeel van Building Design Architectuur zeer goed. Zo wordt zwaar getild aan het halen van gemaakte afspraken/deadlines, ook al moeten hiervoor reguliere arbeidstijden overschreden worden.

Alle projectenHet merendeel van de opdrachten van Building Design Architectuur komen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,Overijssel en Gelderland. De meeste grote gemeentes zijn voor ons dan ook bekend terrein. Klik op de landkaart om alle projecten te bekijken.

De kosten kunnen worden berekend op regiebasis, maar wij maken ook graag een vaste prijsafspraak met u.

Wij werken met een geavanceerd projectadministratie programma.

Wij kunnen u dus (kosten-)overzichten uitdraaien wanneer gewenst. Facturering gebeurt veelal na welstandsakkoord, bij indienen van de omgevingsvergunning, wanneer de technische omschrijving gereed is en aan het eind van het project.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek met Building Design Architectuur?

Neem dan contact met ons op!