Project 12-145

Ontwikkeling inbreidingslocatie Tubbergen

Het proces

Op de locatie van voormalig Tuincentrum Tubbergen zijn 51 kavels ontwikkeld. Het nieuwbouwplan van vennootschap De Esch is een initiatief van projectontwikkelaars Jeroen Riekert en Hans Croonen in samenwerking met Bouwbedrijf Steggink en ons. Nieuwbouwplan de Esch is de nieuwe entree van Tubbergen; een groene woonwijk waar de kopers de ruimte krijgen om hun eigen woonwensen in vervulling te brengen. Het resultaat is een mooie gevarieerde woonwijk met plek voor starters, doorstromers en senioren.

Facts & Figures
Bouwjaar
2022
Disciplines
Planstudie
Planontwikkeling
Exterieurontwerp
Technische uitwerking
Verkoop
Burgerparticipatie

Door betrokkenheid te creëren heeft het plan een grotere kans van slagen. Om het plan te realiseren zijn buurtbewoners met regelmaat geïnformeerd over de plannen met ruimte voor discussie en inspraak. Burgerparticipatie is van wezenlijk belang voor het creëren van een breed draagvlak voor het plan. Daarnaast hebben we ook tijdens de planrealisatie geregeld contactmomenten met de toekomstige bewoners en omwonenden georganiseerd.

Door betrokkenheid te creëren heeft het plan een grotere kans van slagen. Om het plan te realiseren zijn buurtbewoners met regelmaat geïnformeerd over de plannen met ruimte voor discussie en inspraak. Burgerparticipatie is van wezenlijk belang voor het creëren van een breed draagvlak voor het plan. Daarnaast hebben we ook tijdens de planrealisatie geregeld contactmomenten met de toekomstige bewoners en omwonenden georganiseerd.
Plan studie en verkoop

Ook zorgden we voor grondig onderzoek naar o.a. geluidshinder, landschappelijke inpassing en de waterstromen. En bovendien verzorgden we de verkoop van dit nieuwbouwplan; we hebben diverse modelwoningen ontworpen en het gehele plan is in een 3D-model gezet. Dit resulteert in deze gave video en de diverse verkoopstukken die op de website www.wonenindeesch.nl weergegeven zijn.

Ook zorgden we voor grondig onderzoek naar o.a. geluidshinder, landschappelijke inpassing en de waterstromen. En bovendien verzorgden we de verkoop van dit nieuwbouwplan; we hebben diverse modelwoningen ontworpen en het gehele plan is in een 3D-model gezet. Dit resulteert in deze gave video en de diverse verkoopstukken die op de website www.wonenindeesch.nl weergegeven zijn.

Exterieur

De voorschriften van het beeld van de openbare ruimte en de woningen zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan is in afstemming met de welstand opgesteld. Binnen de opgenomen voorschriften zijn de diverse modelwoningen en vrijstaande woningen door ons ontworpen. Voor de technische uitwerking en het ontwerp van de rijwoningen en tweekappers, hebben we de samenwerking opgezocht met ons label Bouwbureau Twente.