Project 22-122

Ontwikkeling Park Rivierduinen

Het proces

Dit plangebied is gesitueerd in het Overijsselse Wijhe. De naam ‘Park Rivierduinen’ is geïnspireerd op de ligging van het plangebied, waar in de nabije omgeving historische rivierduinen zijn aangetroffen. Rivierduinen ontstonden aan het einde van de laatste ijstijd.

Facts & Figures
Bouwjaar
2022
Disciplines
Exterieurontwerp
Planontwikkeling
Situatie Wonen in Park Rivierduinen

Park Rivierduinen bestaat uit grondgebonden woningen en een appartementengebouw gelegen in een parkachtige omgeving. Het ontwerp van de bebouwing sluit aan op de omgeving. Daarbij is een brug geslagen tussen het park en de wijk. Woningen sluiten aan op de bestaande structuur en appartementengebouw gaat op in het park. Het park is ingericht voor jong en oud, waarbij het samen gebruiken en samenkomen centraal staat. Het park heeft net als het appartementengebouw een verfijnde uitstraling gekregen.

Park Rivierduinen bestaat uit grondgebonden woningen en een appartementengebouw gelegen in een parkachtige omgeving. Het ontwerp van de bebouwing sluit aan op de omgeving. Daarbij is een brug geslagen tussen het park en de wijk. Woningen sluiten aan op de bestaande structuur en appartementengebouw gaat op in het park. Het park is ingericht voor jong en oud, waarbij het samen gebruiken en samenkomen centraal staat. Het park heeft net als het appartementengebouw een verfijnde uitstraling gekregen.

Exterieur

Bij het ontwerp van de bebouwing en het park is rekening gehouden met duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik. De gevels van de bebouwing, maar ook de vlonderpaden zijn van bamboe of onderhoudsarm hout. Verder wordt gebruik gemaakt van verticale groenstructuren in de vorm van geveltuinen, begroeide pergola’s en bloemkorven. Het dak van het appartementengebouw wordt voorzien van een sedum dak in combinatie met zonnepanelen. Ook zal in het plan ruimte zijn voor nestkasten voor vogels, insectenhotels en bloemenweides voor vlinders.

De 10 appartementen zijn geschikt voor senioren. Daarnaast zijn de 9 grondgebonden woningen geschikt voor starters, waarvan 3 zijn ingericht als gezinswoningen.

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ad Fontem Ruimtelijk Advies.