Project 18-259

Uitbreiding bedrijventerrein Harbrinkhoek

Het proces

De gezonde bedrijfsontwikkelingen op het huidige bedrijventerrein de Krön overvragen de capaciteit van de huidige vastgoedvoorraad. De sterke wens van - veelal lokale - ondernemingen om in Harbrinkhoek hun bedrijf te vestigen of uit te breiden vraagt om een nieuwe ontwikkellocatie voor deze behoefte. Deze behoefte wordt gezocht in het westelijk gelegen perceel ten opzichte van de Krön. De bestaande stedenbouwkundige opzet voorzag al in deze uitbreiding, getuige de aanleg van een weg naar de nieuwe ontwikkellocatie. Deze uitbreiding, de Krön II, omvat ca. 1,4 hectare met ruimte voor meerdere bedrijfskavels.

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding is inmiddels akkoord bevonden. Voor de verdere uitwerking van het plan hebben we de samenwerking opgezocht met ons label Bouwbureau Twente. Zij verzorgen o.a. de vergunningaanvragen en kunnen net als wij aan de slag met de ontwerpen van de nieuw te bouwen bedrijfshallen.

Facts & Figures
Omvang
1.4 hectare
Bouwjaar
2022
Disciplines
Planstudie
Planontwikkeling
Verkoop
Initiatief

De wens van veel ondernemers in de omgeving Harbrinkhoek-Mariaparochie komt uit met de uitbreiding van het bedrijventerrein De Krön. Deze uitbreiding, de Krön II wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers Jan Kruse (Kruse Groep BV) en Dinant Oude Lenferink (Building Design Architectuur).

De wens van veel ondernemers in de omgeving Harbrinkhoek-Mariaparochie komt uit met de uitbreiding van het bedrijventerrein De Krön. Deze uitbreiding, de Krön II wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers Jan Kruse (Kruse Groep BV) en Dinant Oude Lenferink (Building Design Architectuur).
Landschapsplan

In samenwerking met Tuuulk. is het landschapsplan vastgesteld.

In samenwerking met Tuuulk. is het landschapsplan vastgesteld.

Exterieur