Uitbreiding bedrijventerrein De Krön II Harbrinkhoek

Na ruim tien jaar ziet het er naar uit dat een wens van veel ondernemers in de omgeving Harbrinkhoek-Mariaparochie uit gaat komen met de uitbreiding van het bedrijventerrein De Krön. Deze uitbreiding, de Kröm II, omvat ca. 1,4 hectare met ruimte voor meerdere bedrijfskavels en wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers Jan Kruse (Kruse Groep BV) en Dinant oude Lenferink (Building Design Architectuur). Het kwaliteitsteam van Gemeente Tubbergen heeft onlangs ingestemd met het huidige landschapsplan voor de uitbreiding. Naar verwachting kan het concept bestemmingsplan vervolgens aan de gemeente worden voorgelegd. Er is veel belangstelling voor het plan, daarom wordt momenteel gewerkt met een wachtlijst.


Aanleiding

De gezonde bedrijfsontwikkelingen op het huidige bedrijventerrein de Krön overvragen de capaciteit van de huidige vastgoedvoorraad. De sterke wens van - veelal lokale - ondernemingen om in Harbrinkhoek hun bedrijf te vestigen of uit te breiden vraagt om een nieuwe ontwikkellocatie voor deze behoefte. Deze behoefte wordt gezocht in het westelijk gelegen perceel ten opzichte van de Krön. De bestaande stedenbouwkundige opzet voorzag al in deze uitbreiding, getuige de aanleg van een weg naar de nieuwe ontwikkellocatie.

Locatie

Het plangebied de Krön II ligt ten westen van het huidige bedrijventerrein de Krön te Harbrinkhoek en omvat circa 1,4 hectare waarop ruimte is voor meerdere bedrijfskavels.

Uitbreidingsplan De Krön II Harbrinkhoek

Impressie

Hieronder treft u een aantal mogelijke voorbeelden van te realiseren bedrijfsbebouwing aan.


Meer ontwerpen >>

Interesse in een bedrijfskavel?

Heeft u interesse in een bedrijfskavel of vragen over plan De Krön II
Neem dan contact met ons op:

Romy Oerbekke
074-265 99 66
romy@buildingdesign.nl

Of gebruik ons contactformulier via onderstaande knop:


Volg de ontwikkelingen van dit plan op:

Bedrijventerrein Harbrinkhoek

Waarden

Building Design Architectuur maakt verwachtingen concreet en zet door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Dit doen wij door middel van vier kernwaarden:

  • Veelzijdigheid (Variatie in kennis en ontwerp, breed in disciplines en ervaring, de regels kennen, flexibel zijn)
  • Doorzettingsvermogen (Niet opgeven, oplossingsgericht, aanpassingsvermogen)
  • Doelgerichtheid (Concreet, resultaat halen, verwachtingen inlossen, recht door zee, inventief)
  • Betrokkenheid (Actief, inlevingsvermogen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, trots zijn)

Kunt u zich vinden in de waarden van Building Design Architectuur?

Neem contact op

Bekijk meer projecten met

Harbrinkhoek