Project 18-235

Saksische woning mogelijk door rood-voor-rood

Exterieur

In het buitengebied van Collendoorn komt deze landelijke woning als onderdeel van een nieuw erf. Het perceel maakt onderdeel uit van een voormalig agrarisch erf, waarvoor wij in 2018 een bestemminsplanwijziging hebben verzorgd. Dit bestemmingsplan voorzag in de sloop van meer dan 3000m2 aan landschap ontsierende bedrijfsgebouwen en splitsing van de bestaande bedrijfswoning in twee wooneenheden. Door de toegepaste rood-voor-rood regeling is bouwrecht verkregen, wat twee extra woonkavels mogelijk heeft gemaakt. Het perceel waarop deze woning gebouwd is, betreft één van de twee nieuwe bouwkavels. Als onderdeel van het bestemmingsplan is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. Door de landschapsinpassing van het erf is er sprak van een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Benieuwd naar de naastgelegen woning, bekijk het hier: Moderne schuurwoning mogelijk door rood-voor-rood

10 stappenplan

Benieuwd hoe wij het proces van uw initiatief tot de uitvoering aanpakken? Aan de hand van een voorbeeldproject leggen we het graag aan u uit in 10 overzichtelijke stappen.

10 stappenplan