Villa in Zwolle

Deze vrijstaande woning toont een interessante combinatie tussen Engelse en eigentijdse architectuur. De kopgevels en de toegepaste gootdetaillering zijn kenmerkend voor de Engelse architectuur. Het witte stucwerk en de strak vormgegeven zinken dakkapellen geven de woning een meer eigentijdse look. De plastiek in de gevel wordt verkregen door de variatie in goothoogte en de terugliggende entreepartij.

Waarden

Building Design Architectuur maakt verwachtingen concreet en zet door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Dit doen wij door middel van vier kernwaarden:

  • Veelzijdigheid (Variatie in kennis en ontwerp, breed in disciplines en ervaring, de regels kennen, flexibel zijn)
  • Doorzettingsvermogen (Niet opgeven, oplossingsgericht, aanpassingsvermogen)
  • Doelgerichtheid (Concreet, resultaat halen, verwachtingen inlossen, recht door zee, inventief)
  • Betrokkenheid (Actief, inlevingsvermogen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, trots zijn)

Kunt u zich vinden in de waarden van Building Design Architectuur?

Neem contact op