Saksische woning met inwoning te Overdinkel

Herontwikkeling met de Rood voor Rood regeling

Op een erf in het buitengebied van Overdinkel is met de Rood voor Rood regeling de agrarische bestemming ingeruild voor bouwkavels. Dit hebben we samen gedaan met onze zusteronderneming Ad Fontem Ruimtelijk Advies. De herontwikkeling bevat twee nieuwgebouwde woningen (met inwoning) en een paardenstal met rijbak voor het hobbymatig houden van paarden.

Waarden

Building Design Architectuur maakt verwachtingen concreet en zet door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Dit doen wij door middel van vier kernwaarden:

  • Veelzijdigheid (Variatie in kennis en ontwerp, breed in disciplines en ervaring, de regels kennen, flexibel zijn)
  • Doorzettingsvermogen (Niet opgeven, oplossingsgericht, aanpassingsvermogen)
  • Doelgerichtheid (Concreet, resultaat halen, verwachtingen inlossen, recht door zee, inventief)
  • Betrokkenheid (Actief, inlevingsvermogen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, trots zijn)

Kunt u zich vinden in de waarden van Building Design Architectuur?

Neem contact op