83 appartementen te Amsterdam

Voor een locatie aan de Pieter Calandlaan te Amsterdam is naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie een nieuwbouwplan tot stand gekomen, dat woonruimte biedt voor het middensegment. De hoogbouw, bestaande uit 83 appartementen, is bedoeld voor starters, woningdelers en jonge stellen. De vorm en architectuur is ingepast in de AUP-gedachte en planologisch ingebed tussen 2 gemeentelijk monumentale woongebieden.

Door de hoogbouw in dwarsverband te plaatsen ten opzichte van de omringende laagbouw wordt bijgedragen aan het cultuurhistorische karakter van het gebied, maar ook aan de compositiewens. Het object levert een kwaliteitsimpuls aan het gebied door versterking van het voorzieningenlint, de draagkracht en het toezicht. De begane grond fungeert als commerciële plint. Ondergronds bevindt zich ook een parkeerkelder.

Visie en missie

We zien dat de kansen en mogelijkheden niet altijd benut worden bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Mensen zijn zich hier niet altijd van bewust. Soms moet je, om het maximale te bereiken, voor je belangen vechten, niet opgeven en je tanden laten zien. Als je dan op ondersteuning kunt rekenen van een partij die je vertelt hoe het in elkaar zit en die je een helder beeld geeft van de situatie, dan kun je het project realiseren.

Building Design Architectuur zet ideeën of wensen om in een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn!

Kunt u zich vinden in de visie en missie van Building Design Architectuur?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Bekijk meer projecten met

Architectuur Appartement Amsterdam