83 appartementen te Amsterdam

Voor een locatie aan de Pieter Calandlaan te Amsterdam is naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie een nieuwbouwplan tot stand gekomen, dat woonruimte biedt voor het middensegment. De hoogbouw, bestaande uit 83 appartementen, is bedoeld voor starters, woningdelers en jonge stellen. De vorm en architectuur is ingepast in de AUP-gedachte en planologisch ingebed tussen 2 gemeentelijk monumentale woongebieden.

Door de hoogbouw in dwarsverband te plaatsen ten opzichte van de omringende laagbouw wordt bijgedragen aan het cultuurhistorische karakter van het gebied, maar ook aan de compositiewens. Het object levert een kwaliteitsimpuls aan het gebied door versterking van het voorzieningenlint, de draagkracht en het toezicht. De begane grond fungeert als commerciële plint. Ondergronds bevindt zich ook een parkeerkelder.

Waarden

Building Design Architectuur maakt verwachtingen concreet en zet door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Dit doen wij door middel van vier kernwaarden:

  • Veelzijdigheid (Variatie in kennis en ontwerp, breed in disciplines en ervaring, de regels kennen, flexibel zijn)
  • Doorzettingsvermogen (Niet opgeven, oplossingsgericht, aanpassingsvermogen)
  • Doelgerichtheid (Concreet, resultaat halen, verwachtingen inlossen, recht door zee, inventief)
  • Betrokkenheid (Actief, inlevingsvermogen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, trots zijn)

Kunt u zich vinden in de waarden van Building Design Architectuur?

Neem contact op

Bekijk meer projecten met

Architectuur Appartement Amsterdam