Uitbreiding Kulturhus Manderveen

Zie ook:

Kulturhus Manderveen

Plan Huiskamer Manderveen is goedgekeurd

Voor de uitbreiding van het Kulturhus Manderveen zijn wij door de werkgroep van 'Mijn Manderveen 2030' gevraagd om het ontwerp te maken. De eerdere uitbreiding uit 2003 kwam ook van onze hand. In het vernieuwde Kulturhus wordt volop ingezet op ontmoeting, aandacht voor een gezonde leefstijl en het stimuleren van zelfredzaamheid.

Met het beoogde en goedgekeurde plan 'Huiskamer Manderveen' biedt het Kulturhus met de uitbreiding ruimte aan verschillende doelgroepen, zoals basisschool De Zeven Mijlen (onder- en bovenbouw), een BSO, een fysiotherapiepraktijk, een prikpost en zijn er meerdere multifunctionele ruimten waar kan worden vergadert, cursussen worden gegeven etc.
De bestaande gymzaal krijgt een mobiel podiumsysteem, waardoor de gymzaal een multifunctioneel karakter krijgt. De bestaande berging bij de gymzaal wordt uitgebreid om ruimte te bieden aan dit podiumsysteem. De kleedkamers worden verplaatst naar de buitenzijde en uitgebreid.

Visie en missie

We zien dat de kansen en mogelijkheden niet altijd benut worden bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Mensen zijn zich hier niet altijd van bewust. Soms moet je, om het maximale te bereiken, voor je belangen vechten, niet opgeven en je tanden laten zien. Als je dan op ondersteuning kunt rekenen van een partij die je vertelt hoe het in elkaar zit en die je een helder beeld geeft van de situatie, dan kun je het project realiseren.

Building Design Architectuur zet ideeën of wensen om in een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn!

Kunt u zich vinden in de visie en missie van Building Design Architectuur?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Bekijk meer projecten met

Architectuur Manderveen