Uitbreiding Kulturhus Manderveen

Zie ook:

Kulturhus Manderveen

Plan Huiskamer Manderveen is goedgekeurd

Voor de uitbreiding van het Kulturhus Manderveen zijn wij door de werkgroep van 'Mijn Manderveen 2030' gevraagd om het ontwerp te maken. De eerdere uitbreiding uit 2003 kwam ook van onze hand. In het vernieuwde Kulturhus wordt volop ingezet op ontmoeting, aandacht voor een gezonde leefstijl en het stimuleren van zelfredzaamheid.

Met het beoogde en goedgekeurde plan 'Huiskamer Manderveen' biedt het Kulturhus met de uitbreiding ruimte aan verschillende doelgroepen, zoals basisschool De Zeven Mijlen (onder- en bovenbouw), een BSO, een fysiotherapiepraktijk, een prikpost en zijn er meerdere multifunctionele ruimten waar kan worden vergadert, cursussen worden gegeven etc.
De bestaande gymzaal krijgt een mobiel podiumsysteem, waardoor de gymzaal een multifunctioneel karakter krijgt. De bestaande berging bij de gymzaal wordt uitgebreid om ruimte te bieden aan dit podiumsysteem. De kleedkamers worden verplaatst naar de buitenzijde en uitgebreid.

Waarden

Building Design Architectuur maakt verwachtingen concreet en zet door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Dit doen wij door middel van vier kernwaarden:

  • Veelzijdigheid (Variatie in kennis en ontwerp, breed in disciplines en ervaring, de regels kennen, flexibel zijn)
  • Doorzettingsvermogen (Niet opgeven, oplossingsgericht, aanpassingsvermogen)
  • Doelgerichtheid (Concreet, resultaat halen, verwachtingen inlossen, recht door zee, inventief)
  • Betrokkenheid (Actief, inlevingsvermogen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, trots zijn)

Kunt u zich vinden in de waarden van Building Design Architectuur?

Neem contact op

Bekijk meer projecten met

Architectuur Manderveen