Nieuws van 27 juni

Bouwen onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging, ook wel WKB genoemd, in werking getreden. Met de invoering van deze wetgeving vinden diverse veranderingen plaats in de bouwsector van Nederland.

Bouwen onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB).

Bouwen onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging, ook wel WKB genoemd, in werking getreden. Met de invoering van deze wetgeving vinden diverse veranderingen plaats in de bouwsector van Nederland.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging?
De Wet Kwaliteitsborging is een nieuwe regelgeving die door de overheid in het leven is geroepen om de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Beter toezicht en betere controle tijdens het gehele bouwproces is hiervoor een vereiste. Het doel hiervan is dat de bouwkwaliteit van gebouwen verbeterd wordt door een vermindering in bouwfouten en gebreken. De invoering van een nieuw stelsel met kwaliteitsborgers is hiervan het gevolg.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Met de invoering van de WKB verdwijnt de toezichthoudende rol van de gemeente op het bouwproces van bouwprojecten. Deze controle en het toezicht zal worden uitgevoerd door onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborgers. Tijdens het gehele bouwproces bewaakt een kwaliteitsborger voor u de bouwkwaliteit van uw bouwproject. Dit gebeurt vanaf de ontwerpfase tot op de bouwplaats. De borger controleert niet alleen of uw bouwproject voldoet aan de regelgeving en technische vereisten, maar ook of de wijze van uitvoering overeenkomt met het vooraf opgestelde borgingsplan.

Stapsgewijze invoering
Met de stapsgewijze invoering van de WKB krijgen we geleidelijk te maken met diverse veranderingen in het bouwproces. De overheid heeft dit ingedeeld in gevolgklassen.

Op 1 januari 2024 is de WKB in werking getreden voor bouwprojecten die vallen in gevolgklasse 1. Dit zijn zogenoemde ‘eenvoudige bouwwerken’, als woningen en bedrijfsgebouwen met industriefunctie en maximaal twee bouwlagen. Vanaf 1 januari 2025 geldt dit ook voor de verbouw van ‘eenvoudige bouwwerken’.

Gevolgklasse 2 en 3 volgen later. Hieronder vallen complexere bouwwerken, zoals ziekenhuizen en bruggen. Naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat de WKB in gaat voor deze gevolgklassen. De gemeente zal ondertussen de technische toetsing en het toezicht hiervoor blijven uitvoeren.

We begrijpen dat er veel (nieuwe informatie) komt kijken bij de invoering van deze wetgeving. Mocht u vragen hebben omtrent de WKB en hoe/of deze wet invloed heeft op uw bouwproject, neem gerust contact met ons op!

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid:
Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Bouwregelgeving | Rijksoverheid.nl

Meer nieuws