Nieuws van 23 september

Bestemmingsplan bedrijventerrein De Krön II in Harbrinkshoek is onherroepelijk!

Bestemmingsplan bedrijventerrein De Krön II in Harbrinkshoek is onherroepelijk!


We moesten het definitieve bericht van de Raad van State nog even afwachten, maar inmiddels kunnen we melden dat er geen beroepen tegen het plan zijn ingediend.

In dit proces hebben we ervoor gezorgd dat de belangen van de gemeente, omwonenden en ontwikkelaars, samen met de input van adviseurs, zoveel mogelijk samen zijn gebracht in één plan. Het resultaat van een goede burgerparticipatie is het bericht dat we van de omwonenden mochten ontvangen: “Hoewel we elkaar niet altijd konden vinden in de plannen, hebben we met elkaar een resultaat kunnen neerzetten dat breder gedragen wordt. Iets om, wat ons betreft, samen trots op te zijn. Hartelijk dank daarvoor en veel succes met de bouw.”

Dit plan heeft ervoor gezorgd dat een voormalig agrarisch perceel inmiddels, na het doorlopen van een bestemmingsplanwijziging, de bouw van diverse bedrijfspanden mogelijk maakt. Het bouwrijp maken van het terrein wordt door Kruse Groep BV aangestuurd. Bouwbureau Twente en Building Design Architectuur gaan met de tekeningen van de bedrijfshallen aan de slag.

Meer nieuws