Bestemmingsplan "De Esch" Tubbergen goedgekeurd!

04-05-2021

Het lange wachten is beloond! Het bestemmingsplan voor Plan "De Esch" in Tubbergen is vandaag akkoord bevonden. Een belangrijke mijlpaal, die het eindelijk mogelijk maakt om nieuwe stappen te zetten en het plan verdere invulling te geven met passende ontwerpen (i.s.m. Bouwbureau Twente).

We zijn natuurlijk erg blij met de uitspraak van de Raad van State! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten! We zijn door de Raad van State op álle gronden in het gelijk gesteld; alle bezwaren zijn teniet gedaan.

We vinden het prettig dat de gemeente in onze plannen heeft geloofd en altijd achter ons is blijven staan. We willen hen hiervoor dan ook van harte bedanken!

We betreuren het wel dat een paar pensionarissen zoveel invloed in de maatschappij hebben, zodanig dat zij voor een grote vertraging in de voortgang van de Esch hebben gezorgd. Het proces bij de Raad van State heeft er immers voor gezorgd dat we alweer ruim 1,5 jaar verder zijn, ondanks de toegepaste crisis- en herstelwet (wat er normaal juist voor zorgt dat het e.e.a. bespoedigd wordt). Dit oponthoud brengt verhoging van de grond-, bouw- en ontwikkelprijzen met zich mee.

Desondanks hebben we nu een positief besluit van de Raad van State ontvangen en kunnen we dan ook beginnen met de verdere uitvoering, want daar is immers een grote behoefte aan!

In september dit jaar wordt naar verwachting gestart met het bouwrijp maken van de gronden, waarna begin 2022 de realisatie van de eerste woningen kan beginnen.
Houd alle ontwikkelingen in de gaten via https://www.wonenindeesch.nl/