Regelgeving

Private kwaliteitborging

Bestuursakkoord gesloten over Wet Kwaliteitsborging

Op 17 januari 2019 is het bestuursakkoord gesloten over de implementatie en invoering van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit bestuursakkoord onderschrijven de gemeenten het belang van de introductie van een nieuw stelstel voor kwaliteitsborging voor de bouw. Het bestuursakkoord bevat een toelichting op en verdere uitwerking van de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de kwaliteitsborger. De inhoud van de risicobeoordeling en het dossier bevoegd gezag zal in overleg tussen gemeenten, marktpartijen en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) worden uitgewerkt en worden vastgelegd in de nadere regelgeving. In het bestuursakkoord is vastgesteld dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gelijktijdig is met de Omgevingswet, die beoogd is per 1 januari 2021.

Bron: Rijksoverheid

Bekijk het Bestuursakkoord:

Infographic private kwaliteitsborging

De volgende infographic van de Rijksoverheid geeft het proces weer hoe dit allemaal te werk gaat.

1. Kwaliteitscontrole direct bij bouwplan

 • De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen
 • De gemeente verleent vergunning voor de bouw
 • De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen

2. Kwaliteitscontrole bij start bouw

 • De kwaliteitscontroleur checkt de bewapening en het storten van de fundering
 • Aannemer is verantwoordelijk

3. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw

 • De kwaliteitscontroleur checkt onder andere:
  • Constructie muren
  • Ventilatie
  • Constructie balkon
  • Energie zuinig
  • Isolatie
  • Constructie vloeren

4. Oplevering: dossier naar gemeente

 • Alles OK!
 • De kwaliteitscontroleur draagt het dossier over aan de gemeente
 • Gemeente stemt in met ingebruikname

Private kwaliteitsborging en architectuur

Private kwaliteitsborging is een proces, waar ook de architect een belangrijke rol in kan spelen. Een architect kan zich laten kwalificeren als kwaliteitsborger om zo het proces te bewaken. Of een architect denkt verantwoordelijk mee in het voortraject van het gehele bouwproces door volgens het bouwbesluit te ontwerpen en dit ook te toetsen. Zo kan het het samenwerkingstraject positief worden beïnvloedt, waardoor het vertrouwen groeit tussen de betrokken partijen. Deze betrokkenheid speelt een belangrijke rol in de private kwaliteistborging, nu de opdrachtgever zelf zijn partijen mag selecteren. Vanwege onze disciplines en bedrijfsgrootte zijn wij in staat naadloos mee te groeien in deze ontwikkeling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over private kwaliteitsborging neemt dan contact met ons op.