Regelgeving

Bouwen zonder vergunning op de schop

De regelgeving voor het bouwen zonder vergunning is 1 november 2014 veranderd.

De definitieve tekst hiervoor is in september 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Op 1 november treedt de nieuwe regelgeving voor het bouwen zonder vergunning in werking.

Wat verandert er?

In de regelgeving van het bouwen zonder vergunning zullen een aantal onderdelen ongewijzigd blijven. Denk hierbij aan het plaatsen van dakkapellen of het veranderen van de buitenkozijnen in de gevel(s).

Hier vindt u een paar wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe regelgeving.

Definitie achtererf

De definitie 'achtererf' bepaalt nog steeds de locatie waar het bouwen zonder vergunning mag plaatsvinden.
De officiële omschrijving is als volgt:

"achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen."

Bebouwingsgebied

Voor het bouwen zonder een vergunning is de nieuwe term "bebouwingsgebied" gecreëerd. Het bebouwingsgebied is de oppervlakte van het achtererfgebied met uitsluiting van het oppervlakte van het oorspronkelijke gebouwde hoofdgebouw.

Functioneel bijgebouw

In de nieuwe regelgeving van het bouwen zonder een vergunning staat, dat binnen een strook van 4 m op het achtererfgebied een 'functioneel met het hoofdgebouw verbonden' bijgebouw mag worden gebouwd. De hoogte van dit bouwwerk mag onder bepaalde voorwaarden maximaal 5 m bedragen.

Buiten dit gebied mag een bijgebouw de volgende dakconstructies hebben:

  • een plat dak met een hoogte van maximaal 3 meter
  • een kap met een hoogte die is bepaald met behulp van een formule, met een maximum van 5 meter.

Wijzigingen oppervlakte

De totale oppervlakte mag niet meer zijn dan 50% van de kavel, tot een max. van 150 m2. De daadwerkelijke oppervlakte van alle bijgebouwen, met èn zonder vergunning, is afhankelijk van de grootte van het bebouwingsgebied en van de ligging van de kavel.

In het algemeen zal een kavel die tussen andere kavels ligt meer mogelijkheden bieden voor het realiseren van vergunningsvrije of vergunningsplichtige bijgebouwen. Een kavel die aan meerdere zijden aan een straat grenst, zal in verhouding minder mogelijkheden bieden.

Binnen dit genoemde oppervlak mag onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij een bouwwerk t.b.v. een huishouden van 2 personen worden gebouwd, waarvan tenminste 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleend. Dit noemen ze ook wel: woning-met-inwoning of een kangoeroewoning.

Meer informatie?

De gehele wettekst is te downloaden op de:

Uiteraard kunt u al uw vragen over bouwen zonder vergunning ook bij ons kwijt.
Neem contact met ons op of bel: (074) 265 99 66

Wij staan u graag te woord!