Integraal ontwerp

Duurzaam

Duurzaam, energiezuinig, milieubewust, hoe vaak hoort u dit soort termen wel niet? Duurzaam. Het moet duurzaam zijn. Investeren in duurzaamheid. Dat loont.

Duurzaam betekent simpelweg dat iets voor langere duur bruikbaar is en dit ook blijft waarbij mens en mileu wordt gerespecteerd, zodat generaties lang woon- of gebruiksgenot ervaren wordt.

Building Design Architectuur speelt een belangrijke rol voor haar opdrachtgevers als het om duurzaamheid gaat. Samen met de adviseurs wordt zorg gedragen voor een duurzaam ontwerp, met duurzaam materiaalgebruik, duurzame energie en aandacht voor de omgeving.

Vormgeving

Een duurzaam gebouw is niet alleen een gebouw wat duurzaam is ontworpen. In het ontwerp wordt qua vormgeving al rekening gehouden met de omgeving waarin het gebouw geplaatst zal worden. Het gebouw zal duurzaamheid moeten uitademen en zo de gebruiker prikkelen om ook duurzaam en verantwoord om te gaan met de omgeving waarin het gebouw is geplaatst. In de vormgeving wordt ook rekening gehouden worden met mileu- en gezondheidsaspecten.

Materiaalgebruik

Door toepassing van hoogwaardige, weersbestendige, onderhoudsloze en milieuvriendelijke materialen maakt een gebouw duurzamer. De eisen waaraan een gebouw moet voldoen worden steeds meer aangescherpt. Energiebesparing door stijgende isolatiewaarden. En de energieprestatienorm (EPN) vraagt steeds meer om duurzaam materiaalgebruik.

Energiezuinig

Om duurzaam te zijn op energiegebied is het een uitdaging om zo energieneutraal mogelijk te ontwerpen. Door verbruik te minimaliseren en opwekking van oneindige bronnen zoals zonnepanelen te stimuleren ontstaat een ideaalbeeld waar ook onze kinderen van blijven profiteren.

Realisatie

Duurzaam bouwen gebeurt met respect voor mens en milieu. Tijdens sloopwerkzaamheden worden tegenwoordig regelmatig gebruikte materialen gescheiden en bij nieuwbouw hergebruikt waar mogelijk.

Gebruik

Het gebruik van een duurzaam gebouw is gezonder en comfortabeler. Openbare gebouwen krijgen vaak meerdere functies, dus nemen meerdere doelgroepen gebruik. Zo hoeft niet voor elke doelgroep een eigen gebouw te komen.

Omgeving

Door tijdens het ontwerp al rekening te houden met de omgeving wordt de duurzaamheid verhoogd doordat het gebruik wordt verbeterd en de gebruiksduur van een gebouw mogelijk langer van duur zal zijn. Daardoor zal door sociale aspecten de verantwoordelijkheid om de omgeving ook met respect te behandelen worden verhoogd, wat ten gunste komt van de duurzaamheid van het gebouw.

Duurzaam ontwerpen is meer dan een ontwerp, er komen meerdere disciplines bij elkaar over een langere tijd. Dit noemen ze ook wel integraal ontwerpen.