Energie/Duurzaamheid

Duurzaamheid in Jip en Janneke taal

Wat is duurzaamheid? En hoe meet je dat? Het begrip is nogal breed invulbaar en leidt vaak tot gestrande discussies. Er is een groeiende behoefte naar een methodiek om duurzaamheid in kaart te brengen. Daarvoor is het van belang om te bepalen op welke punten het relevant is om de duurzaamheidprestaties te meten. Zowel op wetenschappelijk als op maatschappelijk vlak zijn er vijf belangrijke thema's waarop duurzaamheid wordt getoetst: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

De Thema’s

GPR Gebouw thema's

Afbeelding 5 Thema's: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde

Bron: http://www.gprgebouw.nl

Thema 1: Energie

Energie wordt duurder waardoor woonlasten stijgen. Door de principes van de Trias Energetica toe te passen, willen we de klimaatverandering tegengaan en tegelijkertijd energie betaalbaar houden. Aan de hand van bestaande normen en methoden (EPG, ISSO 82 en 75) krijgt de gebruiker inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.

Thema 2: Milieu

Grondstoffen worden schaarser én duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt tal van schadelijke emissies. Door bestaande gebouwen te renoveren of juist te slopen, indien renovatie niet zinvol meer is, worden schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen als gevolg van de productie van bouwmaterialen beperkt. Doordat GPR Gebouw de MPG (milieubelasting van gebouwen) van het gebouw of ontwerp berekent is de gebruiker in staat ontwerpkeuzes te maken of prestaties te toetsen.

Thema 3: Gezondheid

Mensen brengen een groot deel van de dag door in hun woning, kantoor of school, maar het binnenmilieu is vaak ongezond. Doel van dit thema is dus de realisatie van gezonde gebouwen om in te wonen en werken. Denk hierbij aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht. Door de opzet van de keuzelijsten brengt GPR Gebouw de gebruiker op ideeën.

Thema 4: Gebruikskwaliteit

De Nederlandse samenleving vergrijst. We willen langer in ons eigen huis blijven wonen. Zorg en wonen moeten steeds meer worden gecombineerd. Andere doelgroepen hebben juist weer andere behoeften, zoals jonge mensen, gezinnen met kinderen, gehandicapten, etc. Tegelijkertijd willen mensen een veilige woonomgeving. Het doel is om gebouwen goed, toegankelijk en functioneel te maken; van een goede technische kwaliteit en in een veilige woonomgeving. GPR Gebouw biedt inzicht in de mate waarin een gebouw of ontwerp voldoet aan de wensen van de beoogde doelgroepen.

Thema 5: Toekomstwaarde

We vernieuwen jaarlijks hooguit 1% van de Nederlandse woningvoorraad. Er zijn wijken waar mensen liever niet willen wonen en wijken die heel populair zijn: als de omgeving mensen dierbaar is, neemt de waarde van het vastgoed toe. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem, ze zijn destijds niet toekomstbestendig gerealiseerd. Bij de bouw of renovatie van gebouwen moet rekening worden gehouden met toekomstige functieverandering en belevingswaarde van de omgeving. Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving.

Certificaat

Met de software GPR Gebouw, is het mogelijk een certificaat te verkrijgen waarop de duurzaamheidsprestaties van het gemeten gebouw staan vermeld. Dit certificaat wordt bij steeds meer gemeentes erkend.

GRP Gebouw Certificering Rapportage

Afbeelding Certificering Rapportage

Bron: http://www.gprgebouw.nl

Uw ontwerp laten toetsen?

Building Design Architectuur wil graag uw ontwerp toetsen op de huidige duurzaamheidsprestaties. Ook is het bij ons mogelijk om samen het meest duurzame scenario te bepalen bij een renovatieproject. Wilt u dit ook? Neem dan contact met ons op!