Energie/Duurzaamheid

MPG-eis van kracht per 1 januari 2018

De MPG berekening verplicht onderdeel van vergunningsaanvraag

Per 1 januari is het verplicht om bij een vergunningsaanvraag een Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) in te dienen waarbij het resultaat moet voldoen aan de gestelde grenswaarde voor milieubelasting van maximaal 1 euro per m2 bruto vloeroppervlak. Dit is een belangrijke stap in milieubewust materiaalgebruik. Samen met de EPG wordt zo steeds meer gestuurd naar een duurzamere circulaire economie.

Door twintig jaar onderzoek is de Nationale Bepalingsmethode is ontstaan en de Nationale Milieudatabase in beheer van Stichting BouwKwaliteit (SBK). Dit vormt de basis voor de MPG-berekening, die sinds 1 januari 2013 verplicht is gesteld. Echter per 1 januari 2018 moet ook voldaan worden aan de maximale grenswaarde.

Milieubelasting

Een lage EPG door isolatie, zonnepanelen of installaties zorgt (als gevolg hiervan) voor een toename in het materiaalgebruik. Dit materiaalgebruik geeft een bepaalde milieubelasting zoals uitputting van grondstoffen of schaduwkosten (vervaardiging, niet levensloopbestendig). Voor een nauwkeurige berekening van de MPG is eenduidigheid over de milieubelasting noodzakelijk. Dit is vastgelegd in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze milieudata wordt aangeleverd door de industrie en bevat LCA-data die de gehele levenscyclus beslaat (from cradle to grave). Met de Nationale Bepalingsmethode worden zo de schaduwkosten van alle toegepaste materialen per levensduur en bruto oppervlak uitgedrukt. De rekenregels zijn gedefinieerd in de EN 15978. De MPG waarde kan ook worden berekend met gecertificeerde software (GPR gebouw, DGBC of MRPI).

MPG zorgt voor objectiviteit in duurzaamheid

Gevels, vloeren en installaties leveren de grootste bijdrage aan de MPG berekening (60%-80%). Er is dus veel winst te halen in het verduurzamen van deze oppervlakten. De grenswaarde van de MPG die per 1 januari 2018 is vastgesteld is vooralsnog goed haalbaar voor de meeste gebouwen. Voor NMO-woningen met veel zonnepanelen kan de MPG-waarde in sommige gevallen wat ongunstiger uitvallen.

Juiste balans door integrale aanpak

De MPG is één van de eisen waaraan een woning moet voldoen. Voor de juiste balans is het belangrijk om integraal te kijken naar gezondheid en comfort, energie èn milieu. Voor een integrale evaluatie op het gebied van materiaal- en energieprestatie is momenteel de Duurzaamheid Prestatie Gebouw (DPG) in ontwikkeling. Echter zal deze logische vervolgstap voorlopig niet plaatsvinden omdat dit niet ten koste mag gaan van gezondheid- en comfortprestaties. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie met de Bouw als speerpunt is deze brede benadering waar lineaire processen vervangen moeten worden door een circulaire benadering goed verankerd in het overheidsbeleid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de MPG berekening? Neem dan contact met ons op! Wij hebben up to date kennis en ervaring op het gebied van MPG.

Bronnen