Energie/Duurzaamheid

Isolatiewaarde van dubbelglas

In vergelijking met gewoon dubbelglas heeft Triple beglazing een lagere Ug-waarde (isolatiewaarde van glas). Standaard HR++ dubbelglas met Argon gasgevulde spouw behaalt een Ug-waarde van 1,1 W/m²K bij een opbouw van 4-15-4. Door het toepassen van een coating of een Sun coating met verbeterde warmtereflecterende waarden kan een Ug-waarde van 1,0 W/m²K behaald worden. Een nog lagere waarde is te behalen door het toevoegen van een coating op positie 4 (kamerzijde binnenruit) van het dubbelglas, waarmee in combinatie met een Argon gasvulling 0,9 W/m²K behaald wordt en met een Krypton gasvulling zelfs 0,8 W/m²K. Echter lagere Ug-waarden zijn met gangbare dubbelglas oplossingen niet meer te realiseren. Daarvoor moet men dan voor een Triple beglazing kiezen.

Isolatiewaarde van Triple beglazing

Standaard Triple beglazing met een opbouw van 4-12-4-12-4 met coating en beiden spouwen Argon gasgevuld behaalt een Ug-waarde van 0,7 W/m²K. Door de spouwbreedtes te verbreden naar minimaal twee maal 14 mm wordt een Ug-waarde van 0,6 W/m²K behaald. Een Ug-waarde van 0,5 W/m²K is te behalen door het toepassen van twee maal een spouwbreedte van 12 mm met een veel duurdere Krypton gasvulling. Een goedkopere oplossing is om twee maal een verbeterde warmtereflecterende coating toe te passen en de Argon gasgevulde spouwbreedtes te verbreden naar twee maal 16 mm. Een opbouw 4-16-4-16-4 uitgevoerd met twee maal een coating of een combinatie van een sun coating (met Ug-waarde 1,0 bij dubbelglas) en coating behaalt dan ook een Ug-waarde van 0,5 W/m²K.

Figuur 1

Energie besparen

De isolatiewaarde (Ug) van glas uitgedrukt in W/m²K geeft eigenlijk weer wat het energieverlies is per m² glas bij een temperatuurverschil van 1 graad tussen buiten en binnen. Hoe lager dit getal hoe kleiner het energieverlies en hoe minder energie er nodig is om de binnenruimte op dezelfde temperatuur te houden. Uitgaande van standaard HR++ dubbelglas met een Ug-waarde van 1,2 W/m²K kan gesteld worden dat tijdens een koude nacht met een buitentemperatuur van 0 °C en een binnentemperatuur van 20 °C, er bij een gemiddelde woning (20 m² glas) continu 480 Watt (1,2 × 20 × 20) aan warmte-energie verloren gaat. Bij wijze van spreken laat men de hele nacht 8 gloeilampen van 60 Watt onnodig branden. Ter vergelijking, bij eenzelfde woning zal met Triple beglazing met een Ug-waarde van 0,6 W/m²K dit warmteverlies gehalveerd worden tot 240 Watt.

Meer comfort

Naast de verbeterde isolatiewaarde heeft Triple beglazing ten opzichte van dubbelglas nog een groot voordeel. Door de dubbele spouw en extra warmtereflecterende coating zal de oppervlaktetemperatuur aan de kamerzijde van de binnenruit bij Triple glas hoger zijn en minder afkoelen bij extreme weersomstandigheden ten opzichte van dubbelglas, zelfs al zouden beide opbouwen een gelijke isolatiewaarde hebben. Dit zorgt voor minder koudeval langs het raam en maakt het geschikt voor combinaties met LTV oplossingen (lage temperatuur verwarming) in een woning, zoals bijvoorbeeld een woning met alleen vloerverwarming. Dat leidt niet alleen tot een energiebesparing, maar ook tot een comfortabelere leefomgeving.

Anti-condensatie Glas

Condensatie op de buitenzijde van isolatieglas is een natuurlijk fenomeen dat plaatsvindt als de externe oppervlaktetemperatuur van het glas daalt onder het dauwpunt. De aanwezigheid van condensatie op de buitenzijde van isolatieglas is het bewijs dat het isolatieglas thermisch efficiënt is en effectief werkt. Door de aanwezige condens wordt het doorzicht beperkt. Condensvorming treedt al op bij HR++ dubbelglas. Vooral in de ochtend tijdens het voor- en najaar wanneer het ’s nachts afkoelt en er relatief veel vocht in de lucht zit, zal in de ochtend als de luchttemperatuur stijgt het glasoppervlak door zijn thermische efficiëntie minder snel opwarmen en zal het in de lucht aanwezige vocht condenseren op het koude glasoppervlak. Door de betere thermische isolatie van Triple beglazing komt er nog minder warmte door het glas en blijft de buitenruit relatief kouder dan bij HR++ dubbelglas. Hierdoor zal dit effect eerder optreden, waardoor het aantal condensdagen kan toenemen. De condensvorming gaat vanzelf weg wanneer de luchtvochtigheid afneemt en/of de temperatuur van het glasoppervlak stijgt tot boven het dauwpunt. Dit zal vaak aan het eind van de ochtend zijn.

Om de aanzet van condensvorming te vertragen of in veel gevallen zelfs helemaal te voorkomen kan de buitenruit uitgevoerd worden met Anti-condensatie Glas. Het glas is speciaal ontwikkeld om condensvorming tegen te gaan en het zicht door het raam te verbeteren. Anti-condensatie Glas is aan de buitenzijde van een zeer dunne harde online coating voorzien waardoor het glasoppervlak aan de buitenzijde enkele graden warmer blijft dan gewoon glas en daarmee de oppervlaktetemperatuur boven het dauwpunt houdt.

Geluidwering

Triple beglazing bestaand uit drie bladen met dezelfde dikte floatglas levert in het algemeen geen betere geluidwerende prestaties op dan dubbelglas met dezelfde glasdiktes. Elke dikte van floatglas houdt een specifiek frequentiebereik van geluid tegen en het toevoegen van een extra glasblad met dezelfde glasdikte reduceert eigenlijk het gereduceerde bereik. Het is zelfs zo dat door de geluidstrillingen het glasblad zelf ook gaat resoneren. Bij Triple beglazing heb je dus zelfs een extra glasblad dat resoneert, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot slechtere geluidwerende waarden dan dubbelglas.

Om betere geluidwerende prestaties te behalen dient er gekozen te worden voor verschillende glasdiktes en/of gelaagd glas met speciale geluidwerende folies. De geluidwerende prestaties kunnen alleen door middel van testen bepaald worden en niet worden afgeleid van behaalde resultaten met dubbelglas.

Kwaliteitsborging

Triple beglazing valt onder de wettelijke CE-markering van isolatieglas. De Europese productnorm EN 1297 maakt geen onderscheid tussen dubbelglas of Triple beglazing en stelt ook geen aanvullende eisen aan dit product ten opzichte van dubbelglas. Echter naast de wettelijke verplichte CE-markering is er in Nederland ook het KOMO kwaliteitskeurmerk voor Triple beglazing. De onderliggende beoordelingsrichtlijn voor Triple beglazing, de BRL 2207 geeft specifieke eisen en toleranties op voor de fabricage van Triple beglazing en borgt door middel van periodieke audits het kwaliteitsniveau van de gecertificeerde Triple beglazing. KOMO gecertificeerde Triple beglazing is herkenbaar aan de HR3 aanduiding op de afstandhouder van de Triple beglazing en op het etiket van het product. De KOMO-certificering biedt de afnemer de garantie dat de Triple beglazing voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaard die de BRL 2207 voorschrijft.

Kosten en baten

Toepassing van drievoudig glas met geïsoleerde kozijnen leidt tot een lager energiegebruik. Een verlaging van de U-waarde met 0,1 leidt per vierkante meter glas tot een besparing van circa 1 m³ aardgas per jaar. De kostenreductie is uiteraard afhankelijk van tal van factoren. Men schat dat de meerprijs van drievoudig glas (ten opzichte van HR++glas) in nieuwbouwwoningen een terugverdientijd kent van 10 tot 20 jaar. Indicatie van meerkosten per m² t.o.v. basis dubbelglas is ongeveer € 25,-. Wanneer gekozen wordt voor kryptonvulling met speciale afstandshouders moet gedacht worden aan een meerprijs van ongeveer € 115,-. Prijzen zijn afhankelijk van hoeveelheden, afmetingen en aantallen. De kosten van drievoudig glas, kozijnen en bijkomende kosten voor montage en plaatsing zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de schaalgrootte van een project en de toeslagen die leveranciers in rekening brengen. De toepassing van een afwijkende afstandhouder met een lagere Psi-waarde kan € 5,- per strekkende meter, per spouw extra kosten. Naast deze kosten moet rekening gehouden worden met aanvullende kosten voor verplichte tilhulpen bij montage.

Bron: Pilkington, Amvest/Kumij