Energie/Duurzaamheid

Energieprestatie indicatoren – BENG-eisen en TOjuli

De nieuwe regels op een rij

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen voor bijna energie neutrale gebouwen.

Sinds 1 januari 2021 is de EPC-berekening vervangen voor de BENG-berekening, wat staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deze energieberekening is een vereiste voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning en bestaat uit een drietal indicatoren. Daarnaast wordt met dezelfde ingangsdatum ook de maximale temperatuur overschrijding (TOjuli) berekend voor woningen die niet actief gekoeld worden. Door hieraan een grens te stellen wil de overheid bevorderen dat woningen ook in de zomer comfortabel zijn; de vierde indicator.

BENG-eisen
De nieuwe eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). En in tegenstelling tot de oude EPC-berekening, houden de BENG-eisen wel rekening met het energieverbruik per m2. Zo geldt er een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, om de energiebehoefte te beperken; BENG 1. Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan; de BENG 3-eis. En tot slot moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2. De hoogte van de eisen verschilt per type woning of gebruiksfunctie en is terug te vinden in het Bouwbesluit.

De indicatoren op een rij:

  • BENG 1 - Energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr):
    = indicator voor de energiebehoefte t.b.v verwarming en koeling.
  • BENG 2 - Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
    = optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren.
  • BENG 3 - het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
    = het aandeel hernieuwbare energie t.o.v. het totaal primaire energiegebruik.

De certificering en BENG
Zowel als bedrijf en als indiener moet je BENG gecertificeerd zijn om een BENG berekening te mogen opstellen en afmelden. Building Design Architectuur heeft deze certificering en is dus BENG gecertificeerd. Met deze papieren kunnen we voor uw nieuw te bouwen woning een BENG-berekening aanbieden.

TOjuli
Naast de BENG is sinds 1 januari 2021 ook TOjuli van kracht; het indicatiegetal dat de kans op temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen en woongebouwen (zonder koeling) weergeeft.

De uitkomst is een getal, waarbij geldt: hoe hoger, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding. De waarde wordt berekend voor elk gevelvlak en per oriëntatie. In de Regeling Bouwbesluit wordt een grenswaarde opgenomen van 1,2. Er is hiervoor geen extra berekening nodig. De getalwaarden worden door de BENG-software berekend, tegelijk met de BENG-indicatoren.

Wanneer TOjuli te hoog is, dienen extra voorzieningen in de woning opgenomen te worden. Hierbij valt te denken aan: het aanpassen van de oriëntatie, gevelopeningen, overstek en/of vaste zonwering, zonwerend glas, ventilatiesysteem, ventilatiekoeling of toch actieve koeling. Echter, maatregelen die leiden tot een lagere TOjuli kunnen een hogere energiebehoefte opleveren, waardoor mogelijk ook op dit vlak extra voorzieningen (zoals isoleren of kierdichting) getroffen moeten worden.

De certificering en het Energielabel
Ook kunnen wij het energielabel verzorgen, welke verplicht gesteld is voor de verkoop van uw oude woning, bij verhuur van een woning en bij oplevering van een nieuwbouw woning.

Het oude, vereenvoudigde energielabel is alleen nog geldig wanneer u dit voor 2021 al geregeld heeft. Het gebouw met bijbehorende isolatie en installaties zal vanaf nu geïnspecteerd moeten worden. Bij nieuwbouw zal de aannemer bewijslast, zoals facturen, pakbonnen en foto’s, moeten verzamelen. Wanneer de bewijslasten niet, of niet goed worden bijgehouden zal dit invloed hebben op de uitkomst van de berekening. Het is dus van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. Meer informatie over Dossier opbouw voor Energielabeling bij oplevering van nieuwbouw gebouwen, vindt u hier.

Door onze diverse disciplines, kunnen wij u een integraal traject aanbieden van ontwerp tot en met oplevering. Heeft u vragen m.b.t. BENG, TOjuli of het energielabel. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.