Energie/Duurzaamheid

Energiebewust ontwerpen

Energiebewust ontwerpen

Energiebewust ontwerpen is gericht op een comfortabel en gezond binnenklimaat met een zo laag mogelijk energieverbruik. Om dit te bereiken is een optimale afstemming nodig van het ruimtelijk ontwerp met de bouw- en installatietechniek. Die afstemming wordt des te belangrijker naarmate de EPG-eisen de komende jaren strenger zullen worden.

Een energiebewust ontwerp kan op verschillende manieren worden gerealiseerd.

  • A: Energetische kwaliteit (Trias Energetica)
  • B: De levensduur van maatregelen (levensduur)
  • C: De relatie met overig kwaliteiten (integraal)
  • D: Financiële aspecten (kosten)

A: Energetische kwaliteit (Trias Energetica)

De drie-stappen-strategie voor energie of Trias Energetica gaat uit van een getrapte aanpak voor energiebewust ontwerpen en bestaat uit drie stappen:

1.Voorkom onnodig gebruik van energie (voorbeelden: compact bouwen, isoleren, luchtdicht bouwen, “natuurlijk" ventileren, warmteterugwinning (ventilatielucht, douchewater), natuurlijke koeling, warmwater besparende maatregelen)

2.Gebruik duurzame energiebronnen (voorbeelden: passieve zonne-energie, zonneboiler, bodemwarmte ten behoeve d.m.v. een warmtepomp, gebruik van daglicht).

3.Gebruik de eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk (voorbeelden: HR-verwarmingssysteem, restwarmte via warmtekracht koppeling, optimale regelingen van pompen en gelijkstroomventilatoren).

De drie stappen moeten in bovengenoemde volgorde worden doorlopen. Een nieuwe stap (4) zou Cradle to Cradle kunnen zijn, afvalstromen (voorbeeld restwarmte, CO²) opnieuw gebruiken als grondstof.

B: De levensduur van maatregelen (levensduur)

De keuze voor energiebesparende maatregelen wordt gemaakt op basis van de verwachte levensduur van componenten. Componenten met de langste levensduur hebben de hoogste energetische kwaliteit. De energetische kwaliteit van de componenten licht voor lange tijd vast. Vervolgens worden maatregelen voor componenten met aflopende levensduur ingevuld tot de vereiste energieprestatie is bereikt. Bij vervanging van de delen met een relatief korte levensduur kan worden gekozen voor nieuwe en/of meer efficiënte technieken. Voorbeelden van componenten met een lang levensduur zijn de gebouwschil en de systemen voor warmte-afgifte (radiatoren, vloerverwarming). In deze strategie zijn een hoe isolatiewaarde van de gebouwschil en een lage temperatuur warmte-afgiftesysteem (LTV-systeem) passende basismaatregelen.

C: De relatie met overig kwaliteiten (integraal)

Bij een integrale benadering van het ontwerp van de woning, worden bij de keuze van energiebesparende maatregelen alle kwaliteitsaspecten gewogen. Niet alleen de energetische kwaliteit is van belang, maar ook bijvoorbeeld levensduur, duurzaamheid, comfort, kosten, gezondheid, veiligheid en verkoopbaarheid. Zo is een oriëntatie pal op het zuiden optimaal voor passieve zonne-energie. Maar van uit een stedenbouwkundig plan kan een minder gunstige oriëntatie gewenst zijn. De lagere zonopbrengst is te compenseren door ander maatregelen te nemen.

D: Financiële aspecten (kosten)

Hier zijn twee benaderingen mogelijk:
Men kan kiezen voor de laagste investering of voor laagste woonlasten.

Wilt u meer weten over energiebewust ontwerpen? Of hoe u met behulp van onderstaande checklist tot een energiebewuste woning komt?

Neem dan contact met ons op!

Download: Checklist energiebewust ontwerpen - pagina 1 | pagina 2

Download: Afbeelding Trias Energetica