Energie/Duurzaamheid

Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG)

Het bouwen in Nederland wordt steeds energiezuiniger. De graadmeter voor de nieuwbouw is de Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG). Deze norm geeft aan waar een bouwwerk aan moet voldoen. Hoe lager de norm, des te beter de warmteweerstand van het bouwwerk.

In 2011 is EPG voor woningbouw vastgesteld op 0,6. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze norm echter aangescherpt naar 0,4.

Voor de bouw van bijvoorbeeld kantoren, gezondheidscentra, winkels, sport- en horecagelegenheden zijn de normen ook behoorlijk aangescherpt.

De eis voor het isoleren van de begane grond blijft 3,5, voor de buitenwanden stijgt de isolatiewaarde naar 4,5. Vooral de daken zullen een een behoorlijk hoge isolatiewaarde moeten hebben dan nu het geval is. Deze stijgt naar 6,0.

Daarnaast zal de ligging van het bouwwerk zo gunstig mogelijk moeten worden gekozen om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van zonlicht.

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe EPG zal de technische installatie een doorslaggevende factor worden. Hierbij gaat het om de cv ketel, de ventilatievoorziening en/of het plaatsen van PV zonnepanelen.

Om de EPG norm te halen wordt van leveranciers verwacht, dat zij hun technische installaties blijven optimaliseren en doorontwikkelen. 

Denk hierbij aan nieuwe warmtepompsystemen, warmteterugwinning (van gebruikte ventilatielucht en gebruikt douchewater, etc.), zonnepanelen in alle vormen en systemen.

Al met al is het behalen van de EPG een stimulerende uitdaging voor de architect in samenwerking met de opdrachtgever en de installateur.