Energie/Duurzaamheid

Dossier opbouw voor Energielabeling bij oplevering van nieuwbouw gebouwen.

Download hier het hele bestand

Document: Dossier opbouw Energielabeling
Document: Dossier opbouw Energielabeling


Per 01-01-2021 wordt de EPC-berekening vervangen door de BENG berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

De BENG bestaat uit 4 indicatoren:

  • BENG1 energiebehoefte van het gebouw
  • BENG2 primair fossiel energiegebruik
  • BENG3 percentage hernieuwbaar energie
  • TO;juli

Zoals het er nu naar uitziet, zitten wij met een overgangsfase waarin de omgevingsvergunning voor 01-01-2021 wordt aangevraagd en dat de het gebouw na 01-01-2021 wordt opgeleverd.

Het gebouw wordt voor 01-01-2021 berekend met de nu geldende EPC-berekening. Vanaf 01-01-2021 worden de regels aangepast en moet elk nieuw gebouw dat wordt opgeleverd voorzien zijn van een Energielabel.

De EPC-berekening wordt overgenomen in de BENG berekening en hier rolt een nieuw Energielabel uit. Om een goed Energielabel te krijgen is het van belang om een dossier op te bouwen. In dit dossier dienen alle tekeningen en berekeningen te zijn ingevoegd, daarnaast moet er bewijs worden aangeleverd d.m.v. foto’s, facturen en kwaliteitsverklaringen dat de voor geschreven producten ook op dit adres zijn verwerkt of geplaatst. Als bijlage is een formulier toegevoegd dat als leidraad kan dienen om een goed dossier op te bouwen.

Bij oplevering komt een gecertificeerd persoon langs om het gebouw op te nemen en de gegevens uit het dossier) te verwerken. Hier rolt dan een Energielabel uit. Als geen dossier wordt bijgehouden kan het Energielabel lager uitvallen dan gedacht.

LET OP: Dit geldt alleen als er een EPC-berekening omgezet wordt naar een Energielabel.

Als er na 01-01-2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd dan wordt er alleen nog maar gerekend volgens de BENG.

Bij oplevering van nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw), worden deze bezocht door een gecertificeerd persoon. Hij of zij kijkt of de gegevens die onderdeel zijn van de omgevingsvergunning in de praktijk ook zijn toegepast. Er vindt eventueel een herberekening plaats en het gebouw wordt afgemeld. De gemeente geeft een verklaring af als alles akkoord is. Tevens worden de gegevens gebruikt om een Energielabel af te geven.

Belangrijk is ook hier om een goed dossier op te bouwen tijdens de bouw. Dit scheelt tijd bij het opnemen van het gebouw om een goede berekening te maken.

Nog even voor de duidelijkheid; als er geen dossier wordt opgebouwd of er worden andere producten toegepast dan in de omgevingsvergunning zijn aangegeven, kan dit consequenties hebben bij oplevering en het energielabel lager uitvallen dan waarop was gerekend. Of het gebouw voldoet niet meer aan het Bouwbesluit, wat natuurlijk een veel groter probleem is.