Energie/Duurzaamheid

Blowerdoortest

De eisen van het Bouwbesluit voor energieprestaties worden alsmaar aangescherpt. De energieprestatie wordt berekend door middel van de EPG berekening (Energie Prestatie voor Gebouwen).

Om aan te tonen dat we aan de ingevulde eisen voldoen zijn er verschillende testen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de in populariteit stijgende blowerdoortest.

Blowerdoortest = Luchtdichteid meten

Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van het feit dat de luchtdichtheid van de woning beter dan standaard gemaakt moet worden. Hoe groter de luchtdichtheid van de woning hoe gunstiger de uitslag van de EPG-berekening is en hoe minder “bijzondere” andere installaties als warmtepomp of zonnepanelen aangebracht hoeven te worden.

Waarom een Blowerdoortest?

Om te kijken of de ingevulde waarde voor de luchtdichtheid (qv10 waarde) in de praktijk ook gehaald wordt is een Blowerdoortest noodzakelijk. Bij een Blowerdoortest worden drukverschillen nagebootst die door windkracht mogelijk kunnen ontstaan. Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een meting van een gebouw door gebruik te maken van over- en/of onderdruk.

Hoe werkt een Blowerdoorstest?

Bij een blowerdoortest wordt de ‘blowerdoor’ in een van de deurkozijnen aangebracht. Verder worden alle luchtkanalen en overige openingen afgesloten voor een nauwkeurige meting van ongewild luchtverlies.

De ventilator van de blowerdoor blaast lucht in - of zuigt lucht uit - de woning, totdat een zeker drukverschil wordt bereikt van minimaal 50 Pa. Met dit drukverschil is het mogelijk om luchtlekken op te sporen. Als de woning luchtlekken vertoont zal de ventilator moeten blijven draaien om ontsnapte lucht terug aan te vullen: hoe meer lekken, hoe meer debiet hij moet leveren. Oftewel, hoe meer lucht moet worden aangevuld. Zo meet en weet je de luchtdichtheid.

Kortom: Bij de blowerdoortest wordt gezocht naar mogelijke lekken in de thermische schil. Indien deze lekken op afdoende wijze worden hersteld, wordt het warmteverlies en/of tocht in de woning aanzienlijk gereduceerd, wat het leef klimaat, maar ook de stookkosten ten goede komt.

Hoe maken we de woning blowerdoor proof?

Met een paar simpele ingrepen kunnen we het resultaat van de blowerdoortest al behoorlijk beïnvloeden. Veelal volstaat het om de ruimte tussen de spouwlat en de binnenmuur met flexibele foam dicht te spuiten.

Daarnaast is het belangrijk om de aansluitingen van de kap op de constructie te voorzien van speciaal afdichtingsband en de naden tussen de dakplaten onderling te voorzien van de flexibele foam.

Met andere woorden: Als we wat aandacht besteden aan de belangrijkste aansluitingen en detaileringenzal de blowerdoortest met een gerust hart uitgevoerd kunnen worden.

Building Design Architectuur adviseert om bij een verhoogde luchtdichtheid van de woning een blowerdoortest uit te laten voeren.

Wilt u meer weten over luchtdichtbouwen en over het uitvoeren van een blowerdoortest? Neem dan contact met ons op.